Нашата Приказна

Имајте не нас на вашата страна!
КРЕАТИВА.инк е компанија која ги поместува границите во квалитетот на услугите, поставува нови трендови, а со тоа создава и додадена вредност како во односот со клиентите така и во нивното работење.

Работно Време

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ЗАТВОРЕНО

sales@kreativa.ink

+389 (2) 3222132

Top

ЗАШТЕДЕТЕ ДО 80% ГОДИШНО!

 

Карактеристики на нашиот производ

• Компатибилен, оригинален фабрички полнет тонер еднаков по квалитет и број на страни како оригиналниот, а поевтин до 80%, и не влијае врз животниот век на принтерот како полнетиот тонер

 

Зошто некој би го купил нашиот производ?

• Гарантиран квалитет (враќаме пари при евентуално незадоволство од корисникот, нешто што досега не се случило)

• Поефтин од оригиналниот и подобар од полнетиот ,како по цена,квалитет така и во влијанието врз животниот век на принтерот и најважно врз здравјето на човекот

• Затоа што ќе добиете премиум квалитетна услуга, врвен квалитет на производот

• Компанијата вложува знаење и идно искуство на вработените со цел да дадат подобра, најдобра и единствена услуга

• Прозиводите поседуваат сертификати ( ISO 9001 , ISO 14001, )

• Постоечка референтна листа во која влегуваат многу клиенти,фирми и компании на кои им помогнавме да ги намалат трошоците,кои имаа проблем со високите цени и лошиот квалитет ,како на компатибилни така и на полнети тонери.

 

Зошто нашата компанија е поразлична од другите?

Нашата компанија навистина се грижи за клиентите. Квалитетниот однос со нашите клиенти е она по што се разликуваме од останатата конкуренција. Грижејќи се истовремено и за нејзините вработените, истите директно влијаат врз градењето на професионален однос .

 

Каква е нашата единствена продажна понуда која нè разликува од другите?

Ние продаваме компатибилен, фабрички произведен тонер кој ги поседува сите сертификати за квалитет, не влијае штетно на вашето здравје и животната средина, како и на животниот век на принтерот, но и одлична цена и најдобра вредност за вашите пари.