Нашата Приказна

Имајте не нас на вашата страна!
КРЕАТИВА.инк е компанија која ги поместува границите во квалитетот на услугите, поставува нови трендови, а со тоа создава и додадена вредност како во односот со клиентите така и во нивното работење.

Работно Време

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ЗАТВОРЕНО

sales@kreativa.ink

+389 (2) 3222132

Top

Времето е најскап ресурс – затоа користете го сервисот на КРЕАТИВА.инк!

 

Она што го ценат нашите клиенти е знаењето, вештината и пред сè брза и правовремена реакција нашиот сервисен тим. Затоа го заокруживме нашето портфолио со сервисна услуга.

 

Сервисните услуги Ви се достапни и како засебна услуга, но и заедно со набавката на тонери од нашата гама, но и во договор со MPS решение.

 

Тоа значи дека можете да нарачате тонер и истовремено да добиете сервис и одржување на вашите печатари. Нашиот професионален тим Ви е на располагање!

 

Повикајте service team:

075 - 296 257 / 072 - 249 499

service@kreativa.ink