Нашата Приказна

Имајте не нас на вашата страна!
КРЕАТИВА.инк е компанија која ги поместува границите во квалитетот на услугите, поставува нови трендови, а со тоа создава и додадена вредност како во односот со клиентите така и во нивното работење.

Работно Време

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ЗАТВОРЕНО

sales@kreativa.ink

+389 (2) 3222132

Top

ПРОДУКЦИСКИ ПРИНТЕРИ

Печатените графички производи на дигитални продукциски машини,било тоа да е флаер,плакат,постер, банер,визит карта,книга,брошура или календар,во колор или црно белo,се уште е најмасовен и најквалитетен облик на комуникација. Таа карактеристика на ваквиот печатен материјал допринесува да има најголемо пазарно учество во светот на маркетинг комуникација. Никогаш не умира и постојано расте.

 

Потребата од графичката индустрија и дигиталниот печат покажуваат дека 78% од колор печатени материјали се однесуваат на тираж помал од 3,000 принтови и тоа 37% од ова мора да биде завршено во рок од 24 часа.Ваквиот секојдневен притисок за дедицирано варијабилно дигитално печатење е се поголем и поголем.Трендот и потребите на клиентите барат брз и квалитетен одговор на нивните барања за многу кратко време.Она по што дигиталното печатење е карактеристично е квалитетен принт, голема продуктивност и огромна применливост на производите .

 

Секоја Офсет печатница, мала или голема, се соочува со озбилен проблем кога клиент ке побара мал тираж, висок квалитет и прифатлива / конкурентна цена. Единствен начин да се задржат таквите клиенти во вакви тешки времиња на голема конкуренција и ниски цени е да се користат дигитални продукциски машини. Предностите од дигиталното печатење се: eдноставна манипулација, лесна дијагностика и одржување, постојан висок квалитет, мали тиражи за кратко време и дедицирани печатени маркетинг материјали.

 

Дигиталното печатење не е конкуренција на офсетот ,туку негово дополнување во бизнисот. Економски оправдно ,во мали тиражи во совршен колор отпечаток или црно бел. Порано или покасно секоја печатница има потреба од дигитално продукциска машина,со цел да биде конкуретна како ценовно така и по квалитет. Безброј маркетинг материјали печатени на дигитална машина завземаат огромно место во бизнисот насекаде.Потребата за вакви материајли носи нови клиенти, кои се се побројни и бараат мали тиражи, висок квалитет и конкуретна / ниска цена

We-Got-Digital

КРЕАТИВА.ИНК И ДИГИТАЛНОТО ПЕЧАТЕЊЕ

 

КРЕАТИВА.инк е значаен партнер на Xerox во Македонија,авторизиран и сертифициран за продажба и одржување на сите Xerox производи по највисоки стандарди на квалитет и стручна способност,како во сервисот така и во продажбата.
Висок квлитет, мал тираж, кратки рокови .Печатење во колор одма и сега ,и по ниски цени .Тоа се барањата на пазарот и времето во кое живееме. Xerox продукциските машини ви го гарантираат сето ова … Со многу ниски трошоци на одржување, гарантирана заработка, зголемена продуктивност и ефикасност и се разбира, нови корисници и нов профит.
Можеби дигиталното печатење на продукциски машини е нова непозната за вас. За нас не е. Xerox е водечка светски бренд сегментот на најквалитетни и најбарани продукциски машини и дигитално печатење.

 

Дигиталната технологија не е алтернативен ,туку комплеметнарен ,составен дел од печатењето во однос на традиционалниот офсет. Зголемена продуктивност,ниски вложувања,помал број на вработени, се само дела од предностите од користењето на Xerox технологијата на дигиталното печатење.

 

Но сепак, технологијата сама по себе не доволна. Вашето искуство и знаење, како на самата работа, така и на конкуретното опкружување се од пресудно значење за вашиот бизнис. Сега со Xerox продукциските машини и вашата креативност, успехот е загарантиран.