Нашата Приказна

Имајте не нас на вашата страна!
КРЕАТИВА.инк е компанија која ги поместува границите во квалитетот на услугите, поставува нови трендови, а со тоа создава и додадена вредност како во односот со клиентите така и во нивното работење.

Работно Време

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ЗАТВОРЕНО

sales@kreativa.ink

+389 (2) 3222132

Top

Nuvera 100-120 MX DPS

Production, Monochrome

Nuvera D95A-D110-D125

Production, Monochrome

Nuvera D136

Production, Monochrome

Nuvera 200-288-314 EA

Production, Monochrome