Нашата Приказна

Имајте не нас на вашата страна!
КРЕАТИВА.инк е компанија која ги поместува границите во квалитетот на услугите, поставува нови трендови, а со тоа создава и додадена вредност како во односот со клиентите така и во нивното работење.

Работно Време

Monday - Friday 09:00AM-17:00PM
Saturday - Sunday ЗАТВОРЕНО

sales@kreativa.ink

+389 (2) 3222132

Top

ШТО Е MPS (MANAGED PRINT SERVICES) УСЛУГА?

MPS услугата опфаќа пошироко објаснување и различни дефиниции, но резултатот е секогаш ист и единствен – ја преземаме одговорноста околу печатењето во вашата компанија, ви ги намалуваме трошоците и ви ја зголемуваме продуктивноста.а со тоа вие ќе ги контролирате трошоците за печатење и подобрите вашата принтинг инфраструктура.

 

Подобрете ја продуктивноста на вашиот тим и фокусирајте се на тоа што е најважно –раст и профитабилност на вашиот бизнис!

 

Без разлика дали сте голема корпорација или мал бизнис, размислете за МПС услугата . Времето е пари. Истражувањата покажуваат дека просечниот вработен троши повеќе од 300 часови годишно во,набавка на тонери , и јавувања во севис при решавање на проблеми со печатењето.

 

МПС услугата ќе ви помогне да ја анализирате, следите и подобрите принтинг околината за да им го заштедите времето на вашите вработени, а вие да заштедите пари. Имплементирајте услуга која ќе ви го зголеми профитот.

 

Ќе ви помогнеме да направите план за целосно да го оптимизирате печатењето и да автоматизирате процеси кои ќе ги намалат загубите и трошоците, а ќе ја подобрат ефикасноста и продуктивноста. Кога печатењето е ефикасно, и вашиот бизнис е ефикасен.

ШТО ДОБИВАТЕ СО MPS УСЛУГАТА?

Истражувањат покажуваат дека просечниот вработен троши повеќе од 300 часови годишно во решавање на проблеми со печатењето. Времето е пари, без разлика дали сте мала фирма или голема мултинационална компанија.

 

Нашите Менаџирани Принтинг Услуги ќе ви помогнат да ја анализирате, следите и подобрите принтинг околината за да им го заштедите времето на вашите вработени, а вие да заштедите пари.

 

Ќе ви помогнеме да направите план за целосно да го оптимизирате печатењето и да автоматизирате процеси кои ќе ги намалат загубите и трошоците, а ќе ја подобрат ефикасноста и продуктивноста. Кога печатењето е ефикасно, и вашиот бизнис е ефикасен.

Дали знаете дека над 6% од годишниот приход на компаниите отпаѓа на трошоците за печатење?

Постојат 4 директни трошоци за печатење – компаниите треба да се фокусирани на намалување на следните директни трошоци:

  • Комерцијално печатење и трошењето на хартија во целост
  • Хардвер
  • Тонери
  • Одржување, резервни делови и сервис

 

Дополнително, компаниите не секогаш се свесни за петте скриени трошоци кои произлегуваат од

  • Продуктивноста на вработените
  • Ангажирање на ИТ персоналот
  • Преголеми непотребни залихи на тонери
  • Администрација и процесите за набавка
  • Влијанието врз околината преку потрошувачка на елек.енергија и отпадот од тонерите

КАКО ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ?

Намалени Трошоци

Намалете ги вашите трошоци за 30-60% и контролирајте го процесот за печатење.

Оптимизирајте ја постоечката принтинг инфраструктура

Најквалитетни услуга сервис и тонери за секој бренд и модел на принтери, копири и мултифункциски уреди.

Зголемена Продуктивност

Вие менаџирајте го вашиот бизнис и дозволете да ние проактивно го менаџираме вашето печатење .Секој проблем со принтерот или тонерот влијае врз вработените.Не дозволувајте да нивната фрустрација влијае врз продуктивноста

Заштедете Ресурси

Заштедете и намалете потрошувачка на електрична енергија, трошок за тонери, нови принтери, сервисирање, амортизација а со тоа оставете ваш удел во заштита кон природата

Еден Контакт

Еден и единствен контакт за тонери, сервис и принтери. Намалете ги трошоците за администрација и набавка преку поедноставување и оптимизација на процесот за печатење

Заштедете го времето на вашето IT

Не дозволувајте да скапо платен ИТ персонал троши време на принтерите. Фокусирајте ги на поважни работи од печатењето

Зголемете ја безбедноста на вашите документи

Без соодветно ниво на безбедност вашите документи можат да бидат достапни на секого. Не ризикувајте.